Vinga Hiss har fått förtroendet att modernisera 10st hissar för det kommunalägda bostadsföretaget.