Skötsel och underhåll av hissar

Våra servicetekniker har en bred teknisk kompetens för skötsel och underhåll av alla sorters hissar, åt både bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare. Personlig service och engagemang tycker vi är viktigt!

Kontinuerligt underhåll ger hög driftsäkerhet. Vår hisservice innefattar enligt avtalsförslag två till tre kontraktsbesök per år samt medverkan vid den årliga säkerhetsbesiktningen. Kontakta oss för ett kostnadsfritt serviceavtalsförslag!

Vi hjälper till att minska driftstopp och underhållskostnader genom att löpande byta delar som slits. Kanske finns det planer på att modernisera eller renovera hissen?

Kontakta oss för en kostnadsfri offert!

Läs gärna ’Att äga en hiss’ från svenska hissförbundet.