Sammanlagt tio hissar kommer att moderniseras hos Brf Beryllen på Bohusgatan 6-26 i centrala Göteborg. Beryllens bostadsrättsförening inrymmer 239 lägenheter och husen uppfördes 1987-1988.