Vinga Hiss har i Göteborg erhållit servicekontrakt på ca 150 hissar fr.om årsskiftet. Vi har även erhållit ca 180 hissar i service i Borås.