Mötet ägde rum 17 augusti mellan Hissförbundet och Bostadsministerns statssekreterare Alf Karlsson (MP) (inom ramarna för hisslösa hus projektet).

Vi har vid flera tillfällen under sommaren fått information som pekar på att det kan komma ett förslag om att på grund av bostadsbristen helt slopa hisskravet för nya bostäder under hösten.

Samtidigt arbetar man på Näringsdepartementet med beredningen av Ewa Samuelssons utredning om bostäder att bo kvar, och specifikt med förslaget om statligt hisstöd.

Extern länk :  http://www.senioren.se/nyheter/regeringen-stod-till-hissar-intressant-forslag/