Modernisering

En fin hiss känns välkomnande och ger ett positivt intryck av fastigheten. Det är viktigt med förebyggande underhåll och att löpande byta ut delar som slits för att behålla värdet i er investering.

Krav på hissar

En del hissar behöver anpassas för att uppfylla föreskrifter som Arbetsmiljöverket och Boverket har fastställt. Görs förändringar i styrsystem, maskineri, apparatskåp, hel hisskorg eller korginredning krävs det också att en korgdörr installeras om hissen saknar detta. Installation av korgdörr är ett säkerhetshöjande ingrepp som minimerar risken för tillbud genom klämning. Skydd i korgöppning ska finnas i de hissar som går i fastigheter med övervägande andel arbetslokaler.

Det är ofta enklare och billigare att byta ut den befintliga hisskorgen till en helt ny när man installerar korgdörr. Alternativt kan man installera ny inredning i den befintliga hisskorgen eller en ny rostfri, anpassad frontsida, till aktuell hisskorg och dörr. Få inspiration och praktiska tips

linhiss-modernisering

Inredning

Vi levererar hisskorgarna efter kundens önskemål.

I hisskorgen skapas den känsla som ger besökaren det första intrycket av fastigheten/företaget.
Vi hjälper gärna till med att ge en positiv bild av din verksamhet.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi ta fram ett flertal olika alternativ till inredning.

Få inspiration och praktiska tips – Ladda ner Åhmans katalog

 Åmans Katalog