Med regeringens påbyggnadsbonus som trädde i kraft 1 maj 2018 kan du som fastighetsägare få ett generöst stöd för att bygga på fler våningsplan på en befintlig fastighet om du samtidigt skapar minst fem nya hyresrätter. Stödet är tänkt att täcka en stor del av kostnaden för att installera hissar i samband med att man bygger på nya våningsplan.

Läs mer om stödet på Boverkets webbplats