OM-OSS

Vi kan hissar

Vinga Hiss är ett svenskt företag etablerat 2005 av VD Mikael Räftegård och ytterligare fyra personer, alla med kompetens och lång erfarenhet från hissbranschen. Tillsammans med Hissgruppen, ITK och Uppsala Lyftservice ingår Vinga Hiss i Motum-koncernen.

Vi levererar kundanpassade hissar av hög kvalitet och arbetar med olåsta hissystem samt komponenter från den öppna marknaden. Vår serviceorganisation är tillgänglig dygnet runt, alla dagar. Personlig service och engagemang tycker vi är viktigt!

Miljö & kvalitet

Vinga Hiss är ISO-certifierade sedan 2012. Det innebär att vi följer de processer som är nedskrivna i vår verksamhetshandbok för miljö och kvalitet och att vi uppfyller kraven enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

KMA- Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Vid order skapar vi en projektanpassad KMA-pärm. Hissmontaget sker delvis utifrån dokumenten i denna pärm.

Under montaget genomförs också fördefinierade kontroller enligt en projektanpassad kontrollplan. Varje kontrollplan innefattar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister samt en dagbok som fylls i under arbetets gång.

Övriga kvalitetskontroller:

  • Säkerhetsbesiktning av Swedac-ackrediterat organ
  • (Okulärbesiktning vid bygghiss)
  • Leverans/slutbesiktning
certificates