Hissarna som idag är vajerklättrare skall förses med nytt apparatskåp, växellös maskin samt motvikt. Ett jobb på ”hög nivå” som vi ser fram emot då det är ett pilotprojekt.