Det klassiska huset på Skeppsbron ska renoveras. Nytt hotel och flera kontor ska etableras. 6 nya hissar och 6 moderniseringar ska utföras under ca 8 månader.