Motum - Modernisering

8 MOTUM MODERNISERING Vi hjälper dig under hela processen från statusbedömning av hissen till planering och genomförande av projektet. Vi ser även till att hissen uppfyller gällande regelverk efter moderniseringen. Det ingår i vårt åtagande att informera i trapphuset om att hissen kommer att vara avstängd. Vi bokar även in den lagpliktiga säkerhetsbesiktningen av hissen när projektet är klart. Vid önskemål avslutar vi med att göra en gemensam slutkontroll tillsammans med kunden. Tidsåtgången för att modernisera hissen varierar mellan 2-4 veckor*. En tumregel är att man i de flesta fallen kan halvera avstängningstiden jämfört med om man river ut den gamla hissen och installerar en helt ny. Det är viktigt att beställa arbetet i god tid då det tar tid att planera och beställa och få hem material till projektet. Så här går det till Ett moderniseringsprojekt börjar med att serviceföretaget gör en grundlig bedömning av hissen och lämnar förslag på åtgärder samt uppskattning av pris. Om hissen har en underhållsplan ingår bedömningen som en naturlig del i planeringen. På Motum utför vi alltid statusbedömning och lämnar offert kostnadsfritt. Steg i processen 1. Statusbedömning om hissen är mer än 20 år gammal 2. Åtgärds- och prisförslag 3. Beslut om modernisering 4. Upphandling av hissföretag 5. Uppstartsmöte och godkännande av tidplan 6. Information till de boende 7. Hissen stängs av och moderniseringen pågår under 2-4 veckor* 8. Säkerhetsbesiktning av auktoriserat besiktningsföretag 9. Slutkontroll 10. Hissen tas i drift * Tidsåtgången kan variera beroende på projektets omfattning och svårighetsgrad men som regel tar det 2-4 veckor.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=