Kärnvärden

Vinga Hiss har fastställt tre kärnvärden som är vägledande för vårt arbetssätt och beskriver vad vi står för. Våra kärnvärden genomsyrar företagskulturen och hjälper oss att uppnå våra mål och vår vision.

Enkelhet
”Genom Enkelhet i allt vi gör underlättar vi vardagen för våra kunder och medarbetare”

Engagemang
”Genom ett Engagerat sätt tar vi oss an varje projekt med energi, närvaro och omtanke”

Hållbarhet
”Genom att tänka Hållbart i allt – människa, miljö och ekonomi – blir vi en ansvarsfull och långsiktig partner”