Kvalitet

När du väljer Vinga Hiss ska du kunna lita på att du får en lösning av hög kvalitet som gör jobbet varje dag. Och det kan du.

Vid order skapar vi en projektanpassad KMA-pärm och vi går  noggrant igenom vad som ska göras tillsammans med beställaren. Hissmontaget sker delvis utifrån dokumenten i denna pärm.

Under montaget genomförs också fördefinierade kontroller enligt en projektanpassad kontrollplan. Varje kontrollplan innefattar en detaljerad egenkontroll, ett avvikelseregister samt en dagbok som fylls i under arbetets gång.

När arbetet är avslutat får du alltid en fullständig dokumentation med tekniska beskrivningar. Inom hela Motum-koncernen arbetar vi bara med öppna system som lätt kan underhållas av den reparatör du väljer.

För att få ut så mycket som möjligt av din hiss rekommenderar vi alltid att du tecknar ett serviceavtal!

Vinga Hiss är certifierade sedan 2012 inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001, 14001 och 45001.