Kunskapsbank – hissar

Välkommen till vår kunskapsbank. Här kan du bland annat ladda hem dokument och guider och ta del av aktuell information. Sidan vänder sig i första hand till de som äger, förvaltar eller representerar fastigheter där det redan finns hiss eller planer på att installera.

Ny hissdekal räddar hundar från hissolyckor

Varje år skadas cirka tjugo hundar i olyckor med hissar. Ofta när hunden och husse eller matte hamnat på olika sidor av hissdörren som gått igen. Nu har  branschorganisationen Hissförbundet tagit fram en varningsdekal för att upplysa om faran och skapa trygghet för våra djurvänner.

Är du fastighetsägare och vill använda dekalen i dina hissar? Maila antal och leveransadress till hissforbundet@tebab.com så skickas dekalen kostnadsfritt. Behöver du ett större antal exemplar trycker Hissförbundet  upp dekalen till självkostnadspris. Läs mer på Hissförbundets webbplats

Livscykelanalys – en jämförelse mellan nyinstallation och modernisering

Hållbarhet är ett nyckelord för oss på Vinga Hiss. Både i hisschaktet och utanför. Därför är modernisering något vi förespråkar så ofta det är möjligt. Vi har ihop med Chalmers Universitet i Göteborg tagit fram en rapport där det framgår hur mycket energi som sparas i livscykelanalysaspekten om man väljer att modernisera hissen.

Rapporten visar att modernisering ger minst 50% lägre miljöpåverkan än om man river och installerar en ny hiss.

Här kan du ladda ner rapporten ”Livscykelanalys – En jämförelse mellan nyinstallation och modernisering av hissar”.

Infoblad – åk säkert med djur i hiss

Varje år händer tyvärr ett antal olyckor i Sverige där djur och människa hamnat på var sin sida om hissdörren. Kopplen är så smala att dörren kan stänga och hissen åka iväg. Därmed uppstår risk för allvarliga klämskador eller att djuret stryps. Genom att följa rekommendationerna i detta infoblad kan ni minimera risken att en olycka sker.

Ladda ner informationsblad om djur och hissar

Statligt stöd för hissar i befintliga trapphus

Du som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan sedan hösten 2016 ansöka om stöd för att anpassa gemensamma utrymmen så att de fungerar bättre för äldre som vill bo kvar. Exempelvis kan du få upp till 200 000 kr i bidrag för att installera hiss i befintliga trapphus utan hiss. Du kan även söka om stöd för andra tillgänglighetshöjande åtgärder som till exempel automatisk dörröppning i porten.

Läs mer och ladda ner ansökningsblankett på Boverkets webbplats

Använd hissen rätt – åk säkert

Att åka hiss är ett av de säkraste färdmedlen som finns om hissen används på rätt sätt. Vid felaktig användning kan det dock inträffa olyckor. För barn är den största risken att klämma fingrarna i hissens dörrar. Även för vuxna är klämolyckor det vanligaste tillsammans med fallolyckor. Genom att följa ett antal enkla säkerhetsrekommendationer kan ni minimera risken att en olycka sker.

Ladda ner branschens säkerhetsrekommendationer här

Handbok om hissar för fastighetsägare

Med Hissförbundets handbok om hissar för fastighetsägare blir det lättare för dig som hissägare att ha koll på hissen.

Handboken innehåller: 

  • Hissens uppbyggnad
  • Vad säger regelverket?
  • Checklista för hissägare
  • Beskrivning av hissens livscykel
  • Förklaring av de vanligaste hisstermerna
  • Tips till hur du som fastighetsägare med enkla medel kan förebygga driftsstopp

Ladda ner handboken i pdf här