5 Populära hissar

Det finns många olika sorters hissar – allt för att möta fastigheters varierande behov. Att välja rätt anordning kan vara en svårare uppgift än vad man kan tro. Det är viktigt att klargöra syftet med att installera hissen: vem ska använda den, och vilka begränsningar föreligger? Det kan både röra sig om ekonomiska såväl som platsbundna begränsningar. Motum har lång erfarenhet av att vara med och komma fram till en lämplig lösning, och vi hjälper dig gärna på resan från planering till installation! Nedan redogör vi för 5 populära hissar, trevlig läsning!

Bostadshissar

Denna lösning riktar sig som namnet antyder mot bostadshus och bostadsrättsföreningar. Vi installerar kompletta och kostnadseffektiva bostadshissar i nyproduktion – anpassade för driftsäkerhet och tillgänglighet. Bostadshissar är vanligtvis anpassade för att transportera ett begränsat antal personer. Hastigheten är i regel långsammare än hos hissar för kommersiella byggnader och stort fokus riktas givetvis mot att säkerställa en trygg och miljösnål lösning.

Lasthissar

I många sammanhang behövs en hisslösning ämnad för att frakta tyngre gods, laster och fordon. Detta krav finns vanligen inom fastigheter eller på parkeringsplatser. Dessa lösningar kan både vara automatiska eller kontrolleras med hjälp av fjärrkontroll och dylikt.

Kontorshissar

Angående kontorshissar så är hygien, säkerhet och effektivitet ledord för oss. Företagets personal måste på ett smidigt, komfortabelt och säkert sätt kunna transporteras mellan fastighetens olika nivåer. Vi erbjuder enklare standardhissar såväl som kundanpassade lösningar som utvecklas efter era behov. Kontorshissen skiljer sig från bostadshissen då den är utformad för att kunna transportera fler personer, och i ännu högre hastighet – detta ställer även höga krav på ett välrenommerat säkerhetsarbete.

Sjukhus- och vårdhissar

Denna lösning är speciellt utformad för att kunna användas på sjukhus och vårdinrättningar. Sjukhus- och vårdhissar är särskilt skapade för att kunna ha en omfattande kapacitet. De är vanligtvis utrustade med fler specialfunktioner för att kunna hantera de extraordinära situationer som kan uppstå på ett sjukhus. Vårdhissar är vanligen konstruerade för att vara mer lättrengörliga – allt för att säkerställa en säker miljö för patienterna.

Småvaruhissar

Denna anordning nyttjas vanligen för att transportera gods eller material i en byggnad. Specialfunktioner kan vara implementerade för att göra det lättare att lossa och lasta gods, även för att hantera farligt och känsligt material. Småvaruhissar är designade för att vara användarvänliga och platsanpassade – med dess genomtänkta konstruktion passar den både på restauranger men även inne på kontor.