Samtliga Motum-bolag omcertifierade

Årets ISO-revision är nu klar och samtliga bolag inom Motum-koncernen har omcertifierats enligt ISO 14001 (miljö), 9001 (kvalitet) och 45001 (arbetsmiljö, ersätter OHSAS 18001).

Nytt för i år är att alla bolag inom Motum-koncernen certifierats centralt och därmed täcks in av ett och samma certifikat. Den centrala certifieringen är ett resultat av att samtliga bolag under året börjat arbeta i ett gemensamt ledningssystem, med gemensamma processer och rutiner.

– Vi är mycket stolta över att samtliga bolag inom Motum-koncernen omcertifierats med gott resultat. Det är ett kvitto på vårt långsiktiga arbete med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö, säger Johanna Olsson, Hållbarhetschef, Motum

Med en gemensam certifiering för alla bolag kommer vi att bli en ännu starkare leverantör och samarbetspartner på hiss- och portmarknaden, framförallt vad gäller nationella ramavtal, säger Fredrik Eliasson, Koncernchef, Motum.

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Olsson, Hållbarhetschef, Motum
johanna.olsson@motum.se
079 337 7584

Om Motum
Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör. Vi erbjuder miljövänliga och flexibla hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Syd, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, RoslagensHiss, Uppsala Lyftservice, Vinga Hiss och Östgöta Portservice. Motum finns även i Norge.