Vill ni installera hiss men inte höja avgiften?

Vill ni installera hiss men inte höja avgiften? Bygg på en våning som betalar hissen

Vinga Hiss har tillsammans med Densify och Hydroware tagit fram ett koncept för att bygga på ett våningsplan på existerande bostadsrättsfastigheter och samtidigt installera hiss.

Kontakta oss för att se vilka möjligheter det finns att genomföra detta i er fastighet.